• Nasi Mecenasi

  Badanie lokalnego mecenatu

 • Portrety

  Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami wyjątkowych osób - bohaterów naszego badania. Różni ich wiele - zawód, branża, w której pracują, doświadczenie życiowe i gust - ale łączy chęć wspierania i promocji twórczości, edukacji kulturalnej i inicjatyw ułatwiających mieszkańcom bardziej aktywny i twórczy udział w życiu kulturalnym społeczności.

 • Statystyki

  Czy mecenat kultury jest czymś powszechnym w Polsce? W jakiej skali? Jakie inicjatywy i w jaki sposób wspierają mecenasi? Z jakich powodów to robią? Na te i inne pytania odpowiadamy dzieląc się wynikami naszych badań.

 • O projekcie "Nasi Mecenasi"

  Projekt „Nasi Mecenasi” dotyczył zjawiska wspierania twórczości artystycznej i szeroko rozumianej działalności kulturalnej przez podmioty prywatne. Jego cel to diagnoza społecznych, kulturowych i instytucjonalnych uwarunkowań oddolnych działań wspierających kulturę w środowiskach lokalnych przez osoby związane z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

   

  Interesowali nas zwłaszcza mecenasi wspierający twórczość artystyczną i działalność kulturalną w swoim bezpośrednim sąsiedztwie – miejscowości, gminie, powiecie, w której prowadzą swoją firmę, osobiście angażujący się we wsparcie konkretnych inicjatyw.

   

  Uznaliśmy, że w obliczu często niewystarczającego poziomu finansowania działalności kulturalnej na poziomie lokalnym ze strony państwa i samorządów, mecenat prywatny stanowi ważny element sektora kultury, zasługujący na dobre rozpoznanie. Liczymy, że zebrane przez nas dane, opisy i wnioski ułatwią wypracowanie rozwiązań wzmacniających ten rodzaj wspierania kultury w społecznościach lokalnych.

   

  Przegląd badań

  Pierwszym etapem projektu było zebranie i przeanalizowanie dostępnych opracowań i badań związanych z tematem wpierania kultury przez podmioty prywatne. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce O projekcie.

   

  Sondaż telefoniczny

  Aby lepiej zrozumieć skalę zjawiska mecenatu, zrealizowaliśmy badanie sondażowe metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Jego przebieg, sposób doboru próby, zagadnienia badawcze i założenia analityczne opisane są w zakładce O projekcie.

  Wywiady eksperckie

  W kolejnym kroku, przygotowując się do badań ilościowego i jakościowego przeprowadziliśmy 3 indywidualne wywiady z ekspertami. Więcej na ten temat w zakładce O projekcie.

  Studia przypadków

  W ramach badań terenowych odwiedziliśmy 6 mecenasów w różnych częściach Polski. Na czym dokładnie polegały studia przypadków można dowiedzieć się w zakładce O projekcie.

 • Projekt zrealizował zespół Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Wiedza dla praktyki

  „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: partycypacji obywatelskiej, innowacji społecznych oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem badaczy-akademików oraz aktywistów społecznych i organizacji pozarządowych. Dowiedz się więcej.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Obserwatorium Kultury

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2016. Dowiedz się więcej.

 • Skontaktuj się z nami

  Jeśli zainteresował Cię temat lub masz pytania związane z projektem napisz do nas.